Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Diverse Cymru

Mae Diverse Cymru yn darparu cymorth, gwasanaethau a chyngor i bobl Ddu ac o Leiafrifoedd Ethnig (BME) ar hyd a lled Cymru, sy’n cael eu heffeithio gan afiechyd meddwl. Gallwch lawrlwytho taflen briffio ymarfer dda ar y problemau sy’n poeni cymunedau BME gydag afiechyd meddwl yng Nghymru, gydag argymhellion ar gyfer camau gweithredu, yma.