Mae ‘Action for Children’ yn amddiffyn a chefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal a chymorth ymarferol ac emosiynol. Maent yn sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed, ac yn ymgyrchu i ddod â gwelliannau parhaol i’w bywydau.