Gwasanaeth preifat a chyfrinachol am ddim lle gallwch chi siarad am unrhyw beth – i blant a phobl ifanc hyd at eu pen-blwydd yn 19 oed. Mae Childline yma i chi ar-lein, ar y ffôn, unrhyw bryd.