I gael cymorth iechyd meddwl brys ffoniwch 111 a gwasgwch Opsiwn 2. Cyngor gofal iechyd y gallwch ymddiried ynddo 24/7.