Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Cymdeithas Ponthafren

Elusen iechyd meddwl dan arweiniad aelodau i bobl sy’n cael problemau iechyd meddwl, unigolion sy’n ynysig neu’n cael eu heithrio o safbwynt cymdeithasol, neu’r sawl sydd yn syml iawn am wneud ffrindiau newydd neu fagu sgiliau newydd. Mae’r Gymdeithas yn cynnig dull o weithio a seilir ar yr unigolyn o ran adfer. Darperir gweithgareddau i ymateb i geisiadau gan yr aelodau, a gall y rhain amrywio o sesiynau blasu mewn Sgiliau Bywyd, megis Rheoli Dicter, Meithrin Hyder a Sgiliau Cyfathrebu i ddosbarthiadau mwy artistig megis dosbarthiadau celf, crochenwaith, crefftau a Gwaith Argraffu Drypoint.