Elusen iechyd meddwl a arweinir gan aelodau ar gyfer pobl sy'n profi problemau iechyd meddwl, y rhai sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol neu wedi'u hallgáu, neu'r rhai sydd efallai'n dymuno gwneud ffrindiau newydd neu ennill sgiliau newydd. Mae Ponthafren yn cynnig dull o wella sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Darperir gweithgareddau mewn ymateb i geisiadau gan yr aelodaeth a gallant amrywio o sesiynau blasu mewn Sgiliau Bywyd, megis er enghraifft Rheoli Dicter, Meithrin Hyder a Sgiliau Cyfathrebu, i ddosbarthiadau mwy artistig, dosbarthiadau celf, crochenwaith, crefft a Gwneud Print Drypoint.