Rhag 6, 2023

Bydd y digwyddiad yn gyfle i:  

Gwrdd â defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, arweinwyr a phartneriaid i archwilio sut i gydweithio.

Dylanwadu ar drawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl.

Lleisio eich barn ar wasanaethau iechyd meddwl ym Mhowys.

Bydd canlyniadau’r gweithgareddau’n cael eu defnyddio i lywio sut rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd yn y dyfodol.

Dydd Iau 15fed Chwefror 2024

10.30 – 3.30

Pafiliwn Canolbarth Cymru – Heol Spa, Llandrindod, Powys, LD1 5EY.

Cinio, te a chacen am ddim.

Mae archebu lle yn hanfodol: https://forms.office.com/e/TW5rPQkAan

Os oes angen help arnoch gyda chludiant nodwch hyn ar y ffurflen gofrestru.