Awst 15, 2022

Uwchgynhadledd Pwysau Gaeaf y Trydydd Sector Powys

Trafodaeth am sut y gall y trydydd sector gefnogi pwysau disgwyliedig y gaeaf ar ein system iechyd a gofal cymdeithasol, tra’n cydnabod materion yn ymwneud â chapasiti ac adnoddau yn eu sefydliadau eu hunain. Trefnir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

Dydd Mawrth 11 Hydref 2022 10am-canol dydd

Digwyddiad ar-lein gan Google Meet

Ffurflen archebu ar-lein YMA.

Cysylltwch â Clair Swales   07507 696982     clair.swales@pavo.org.uk