Tach 23, 2023

Wedi’i leoli yn yr Adran Iechyd, Llesiant a Phartneriaethau.

Uwch Swyddog Gwybodaeth, Ymgysylltu a Chyfranogiad

Wedi’i leoli yn yr Adran Iechyd, Llesiant a Phartneriaethau. Cytundeb Cyfnod Penodol (Mawrth 2025) gyda’r posibilrwydd o estyniad. 35 awr yr wythnos. Cyflog £32,909 y flwyddyn

Bydd y rôl yn gyfrifol am oruchwylio darpariaeth gwasanaethau Gwybodaeth, Ymgysylltu a Chyfranogiad Iechyd a Lles PAVO, yn ogystal â rheoli pedwar aelod o staff. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth o gyfranogiad y trydydd sector wrth ddarparu gwasanaethau iechyd, gofal a lles, gan gynnwys cyd-gynhyrchu ac ymgysylltu â dinasyddion a gweithio mewn partneriaeth – yn ogystal ag angerdd dros hybu iechyd a lles.

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Llun 11fed o Rhagfyr.  Cyfweliadau i’w cynnal 15 Rhagfyr 2023

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

Gwybodaeth gefndirol PAVO

Polis Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd PAVO

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth