Rhannu Pŵer yw’r modd y mae gwasanaethau a ddarperir ym Mhowys yn cael eu cydgynhyrchu, eu cynllunio a’u darparu gyda chyfranogiad y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau hynny. Ym Mhowys gallai hyn fod yn defnyddio rhywbeth mor syml ag arolwg, hyd at gynnwys cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr fel aelodau cyfartal ar y byrddau partneriaeth sy’n gyfrifol am benderfyniadau strategol mawr ynghylch y gwasanaethau.
Mae PAVO wedi cynllunio a darparu hyfforddiant i bawb sy’n ymwneud â’r broses hon, o’r unigolion i’r gweithwyr proffesiynol i wneud yn siŵr bod cydgynhyrchu mor effeithiol â phosibl. Mae hyn fel arfer ar ffurf hyfforddiant personol neu ar-lein. Cynhyrchodd PAVO hefyd animeiddiad hyfforddi byr, a ariannwyd gan y Bwrdd Cynllunio Ardal (grŵp Cynllunio Camddefnyddio Sylweddau) a chan ddefnyddio mewnbwn gan gynrychiolwyr y BCA y gallwch ei weld isod.

Os hoffech wybod mwy am yr hyfforddiant hwn, cysylltwch â mentalhealth@pavo.org.uk

Animeiddiad byr ar gyfer sefydliadau iechyd a lles sydd am weithio gyda chynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i gydgynhyrchu gwasanaethau’n effeithiol, gan ddileu rhwystrau i ymgysylltu. Cynhyrchwyd gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) ac ariannwyd gan Fwrdd Cynllunio Ardal Powys.

Deunyddiau ychwanegol

Mae llyfryn wedi’i gynhyrchu i gyd-fynd â’r ffilm hon – gellir ei lawrlwytho yma.

Shared Power Additional Materials Final v1