Swydd Cydlynydd Cymraeg CBT

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn awyddus i recriwtio siaradwr Cymraeg gyda gradd mewn Seicoleg i gydlynu’r gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymru gyfan, SilverCloud. Mae lleoliad y swydd yn hyblyg a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. Am wybodaeth bellach Swyddi...

read more

Argyfwng costau byw

Gwybodaeth gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys i'ch helpu yn ystod argyfwng costau byw. cost of living info leaflet cym  

read more

out of the BLUE

Galwad i bawb sy’n galaru yn dilyn hunan laddiad neu wedi eu heffeithio ganddo neu gael profiad ohono. Mae sefydliad Baring a ACW mewn partneriaeth â Bwrdd Addysgu Iechyd Powys a Chyngor Sir Powys wedi ariannu prosiect #out of the BLUE i gynnig sesiynau creadigol sy’n...

read more

Uwchgynhadledd Pwysau Gaeaf y Trydydd Sector Powys

Uwchgynhadledd Pwysau Gaeaf y Trydydd Sector Powys Trafodaeth am sut y gall y trydydd sector gefnogi pwysau disgwyliedig y gaeaf ar ein system iechyd a gofal cymdeithasol, tra'n cydnabod materion yn ymwneud â chapasiti ac adnoddau yn eu sefydliadau eu hunain. Trefnir...

read more

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i Gymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch Cefndir yr ymchwiliad Codwyd mater iechyd meddwl mewn addysg uwch gan nifer o randdeiliaid fel rhan o ymgynghoriad y Pwyllgor i’r blaenoriaethau ar gyfer y...

read more

Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc (2)

https://youtu.be/2za3XR1iejY Sefydlwyd y Rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (2) (T4CYP 2) yn 2015 i ystyried ffyrdd o ail-lunio, ailfodelu ac ailffocysu'r gwasanaethau lles emosiynol ac iechyd meddwl a ddarperir ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru. Ym mis...

read more